Omzendbrieven en algemene informatie betreffende de grondstoffen

De omzendbrieven hebben tot doel het K.B. van 19/12/1997 te verduidelijken. Ze zijn gericht hetzij tot de officina-apothekers, hetzij tot de leveranciers van grondstoffen. Met de leveranciers van grondstoffen worden hier de verdelers, fabrikanten en/of invoerders bedoeld. 

Algemene informatie gaat over, voor iedere gebruiker, aandachtspunten betreffende de grondstoffen. 

Dernière mise à jour le 13/07/2016