Vanaf 1 december 2009

Informatienota
Ter attentie van de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 565
Aan de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen en de hoofdapothekers.
Bewaring van menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 558
Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaam en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.          
Inspectie van instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 556
Aan de Algemeen directeurs van ziekenhuizen     cc: hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen.          
Jaarlijkse kennisgeving betreffende menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 555
Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaam en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.          
Procedure voor aanvraag van de vaststelling of de herziening van een prijs betreffende menselijk lichaamsmateriaal die door de Minister moet vastgelegd worden.

Omzendbrief 554+bijlage
Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaam en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.          
Beschrijving van de instelling voor menselijk lichaamsmateriaal (= Site Master File of SMF).

Omzendbrief 553+bijlage 1+bijlage 2 
Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaam en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.          cc: aan de algemeen directeurs van de ziekenhuizen. 
Financieel jaarverslag en voorraadverslag van de banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 552+bijlage + Word-versie
Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaam en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.          
Inhoud van het activiteiten-jaarverslag van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 551
Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaam en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.          
Mededelingen die moeten worden gedaan in het kader van het behoud van de erkenning van een instelling voor menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 550
Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaam en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.         cc: aan de algemeen directeurs van ziekenhuizen. 
Procedure m.b.t. de aanvraag tot erkenning of tot verlenging van erkenning van een instelling voor menselijk lichaamsmateriaal.

Dernière mise à jour le 16/04/2015